Hotel Residens Møn og klimaet

Hotel Residens Møen er et klimavenligt hotel med grøn strøm og varme.

Syv kilometer udenfor Stege ligger en 3 hektar stor solcellepark midt i det smukke mønske landskab. 6000 solpaneler, der alle er rettet stik syd, producerer hver dag klimarigtig strøm til glæde for dels gæsterne på Hotel Residens Møen og dels til gavn for vores klima.

Solcelleparken blev etableret næsten samtidigt med at Hotel Residens Møen i Stege blev åbnet i 2015.

Det betyder meget for Hotel Residens Møen og ejerne Christian og Britt Petersen at have en solcellepark, der leverer grøn strøm produceret af solen.

Det er vigtigt for os at kunne levere en CO2 neutral strøm til hotellet og dermed gøre en forskel for vores gæster på Hotellet til gavn for vores miljø og klima.

Hver gang gæsterne tænder lyset på værelset er det populært sagt solens energi, der kommer ud af pæren. Al strøm stammer fra solcelleparken, og Hotel Residens Møen er derfor et af de få 100 procent grønne hoteller i Danmark.

Omtanke for klima og miljø er i øvrigt milepæle i vores måde at drive forretning på. Som gæster på Residens Møen kan I derfor med god samvittighed tænde for lyset eller åbne for varmen, da både strøm som varme leveres med hjælp fra solens stråler.

Stege Fjernvarme i 2015 opførte et ca. 6 ha stort solfangeranlæg. Begge anlæg leverer i dag energi til Residens Møen.

6000 solpaneler

Solcelleparken består af 6000 solpaneler og producerer hvert år 1,6 millioner Kilowatt-timer svarende til hvad 450 til 500 husstande bruger af strøm om året.

Solcelleparken passes til dagligt af en flok får. Parken var, da den blev anlagt, Danmarks største.

Varmt vand fra solfangere

Varme og varmt vand kommer fra Stege by’s store solvarmeanlæg, der varmer hotellet op ved hjælp af solens stråler.