Forretningsbetingelser | Residens Møen

Forretningsbetingelser

Salgs og leveringsbetingelser

Hotel Residens Møen gyldig fra d. 4. april 2016

Indledning

Hotel Residens Møen ejes og drives af Residens Møen ApS, CVR-nr. 36458488, Langelinie 44, 4780 Stege, Telefon 22367272, Email: Info@residensmoen.dk

Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på af ydelser via vores hjemmeside på adressen www.residensmoen.dk. Betingelserne er gældende for al handel på siden, med mindre andet er skriftligt aftalt.

Bestilling og betaling

www.residenmoen.dk er åben 24 timer i døgnet, og du kan derfor næsten altid handle. Det kan dog ske, at vi lukker butikken grundet vedligeholdelse. Du kan kun foretage køb, når butikken er åben og tilgængelig.

For at handle på www.residensmoen.dk skal du være fyldt 18 år og i besiddelse af gyldigt betalingskort, som vi accepterer. Hvis du endnu ikke er fyldt 18 år, kan du dog alligevel købe varer, hvis du har indhentet din værges accept eller i øvrigt har juridisk ret til at indgå købet.

Du vælger de ydelser og varer, du vil købe, og lægger dem i ”indkøbskurven”.  Du kan helt frem til selve bestillingstidspunktet rette i indholdet af indkøbskurven, og du kan løbende tjekke indholdet samt prisen for varerne.

Eventuelle ekstra betalinger som f.eks. betalingskortgebyrer vil først blive udregnet, umiddelbart inden du er klar til betale.

Når du er har bestilt dine ydelser, klikker du på knappen ”næste”, indtil du når frem til betalingssiden, hvor du indtaster dit navn, adresse, e-mail, tlf.nr. og betalingsform.

Du kan ændre indholdet af dit køb helt frem til, du bekræfter dit køb ved at gå baglens med piletasterne.

Alle priserne er incl. Moms.

Betalingsbetingelser

Ved bestilling af et ophold på Residens Møen, hæves 25 procent af opholdet og de købte ydelsers pris i forbindelse med bestilling. Den resterende betaling opkræves til betaling, senest 30 dage inden opholdet finder sted.

Kvittering for modtagelse af bestilling og ordrebekræftelse

Når du har bestilt et ophold på Residens Møen, modtager du en kvittering for vores modtagelse af din bestilling. Der er imidlertid først indgået en bindende købsaftale, når du har modtaget en bekræftelse fra os. Efter vi har modtaget bestillingen på opholdet vil gæsten modtage en bekræftelse på mail.

14 dages fortrydelsesret

Når du handler på nettet og hos Residens Møen har du normalt 14 dages fortrydelsesret, hvor du kan meddele os, at du fortryder købet og derpå ønsker at annullere dit ophold.

Fortrydelsesretten løber fra den dag, du har modtaget bekræftelse på dit ophold. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag forlænges fristen til den følgende hverdag.

For at gøre fortrydelsesretten gældende, skal du ved en utvetydig erklæring give os meddelelse herom senest 14 dage efter modtagelsen af bekræftelsen. Du kan fremsende en mail til følgende adresse: info@residensmoen.dk, med tydelig angivelse af navn, adresse og booking nr.

Tilbagebetaling

Når har modtaget din mail rettidigt, med, ønsket om fortrydelse af det købte ophold, vil vi tilbageføre det opkrævede beløb, inden for maximalt 10 hverdage

Beløbet bliver altid overført til samme betalingsmiddel, som du betalte købet med. Har du fx betalt med kort, tilbageføres købsbeløbet til det betalingskort, du brugte ved købet.

BEMÆRK:
Du kan miste dit købsbeløb, helt eller delvist. Det sker, hvis varens værdi er forringet, fordi

  • du reelt har taget varen i brug,
  • den er blevet beskadiget, mens du havde ansvaret for den,
  • du har håndtereret varen på anden måde, end det var nødvendigt, for at du kunne fastslå varernes art, egenskaber og den måde, som de fungerer på
  • du har ikke fulgt de begrænsninger i fortrydelsesretten, der følger af plombering, varetype mm

Afbestillingsforsikring

Har du tegnet en afbestillingsforsikring er det nedenstående betingelser der gør sig gældende:                                         

Du kan afbestille din reservation uden omkostninger helt indtil ankomstdagen uden hverken begrundelse eller dokumentation. Detaljerne er som følger:
1.1 Hvem dækker forsikringen?
Forsikringen dækker det personantal der er anført
på bekræftelsen samt børn under 12 år. Den/de enkelte
person/personer kaldes herefter sikrede.
1.2 Forsikringsperioden
Når forsikringen er betalt, dækker den fra købsdatoen
og indtil ankomst på hotellet.
1.3 Hvornår skal forsikringen købes?
Forsikringen skal købes ved bestilling af opholdet.
1.4 Hvilke udgifter dækker forsikringen?
Forsikringen dækker det beløb der fremgår af den endelige bekræftelse.
Udgiften til afbestillingsforsikringen refunderes ikke.
1.5 Afbestilling af opholdet
I ethvert tilfælde af afbestilling skal sikrede straks og
senest på det planlagte ankomsttidspunkt underrette                                                                                                                                                                               Residens Møen. Ved afbestilling senere end 
ankomsttidspunktet dækker forsikringen ikke.

Afbestillings regler, når man ikke har afbestillings forsikring.   
Ved annullering af lejeaftale inden 21 dage før påbegyndelse af lejeperioden, betales 20% af bruttolejen, dog min. DKK 200,- Ved senere annullering eller ved lejers udeblivelse betales hele lejebeløbet med 100%. 

Persondata

For at kunne handle på www.residensmoen.dk skal du som minimum oplyse:

  • Navn
  • Adresse
  • E-mailadresse
  • Telefon/mobilnummer

Ovenstående data bliver gemt med oplysninger om, hvilke varer du har købt, i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, oplysningerne vedrører, jf. bogføringslovens § 10, hvorefter oplysningerne slettes.

Har du oprettet et login til at kunne foretage selvbetjening hos os, vil dine personlige oplysninger samt ordreinformationer dog ikke blive slettet, med mindre du beder os herom.

Oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjepart, medmindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af virksomheden. Eventuel videregivelse i sådan situation vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning.

Som kunde har du mulighed for indsigt i vores registrering af data om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne om dette i lov om behandling af personoplysninger og henvendelse i forbindelse hermed rettes til ledelsen i Residens Møen på info@residenmosen.dk.

Reklamationer 
Skulle der mod forventning være reklamationer i forbindelse med den lejede feriebolig, skal dette meddeles til Residens Møen senest 12 timer efter indflytning.  I modsat fald hæfter lejer for eventuelle fejl og mangler.

Cookies

Ved at benytte www.residensmoen.dk accepterer du, at vi bruger cookies. En cookie er en lille datafil, som vi lægger på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren. En cookie er ikke et program og indeholder ikke virus.

Ønsker du at læse om, hvilke cookies der bruges på www.residensmoen.dk samt hvorledes du sletter cookies så kan du anmode herom på info@residensmoen.dk

Lovvalg og værneting

Køb af ydelse er undergivet dansk ret. Enhver tvist afgøres af de ordinære danske domstole.